top of page
Man Signing

Договір оферти

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

Договір оферти

ТОВ Компліт СПА (надалі — "Виконавець"), в особі директора Грибан Ірини Вячеславівни, зареєстрований і діючий відповідно до законодавства України пропонує спеціалістам естетичної медицини України, укласти цей Договір про надання послуг (надалі — "Договір") на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.completespa.biz яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і умов прослуховування вебінару.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, що викладений в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони — Виконавець і Користувач.

1.7. Вебінар — виражений у формі лекції або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг або курс), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до предмету, що розглядається, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Вебінару — детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет і зміст вебінару, ім'я лектора;

1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) вебінару;

1.8.3. Вартість Вебінару.

1.8.4. Порядок оплати і т.д.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві консультаційні послуги в сфері інформаційних технологій, а саме організацію прослуховування Користувачем вебінару на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість вебінару, який їм купується.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тем, формат, кількість годин) вебінару (тренінгу) погоджується Сторонами в описі вебінару, яке розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем вебінарів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.5. Жодні претензії з результативності застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування / перегляду вебінару, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувачеві.

3. Умови надання послуг.

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (вебінар або тренінг) або у формі дистанційного відтворення вебінару на пристрої користувача (запису або прямої трансляції), відповідно до розкладу (графіка) вебінарів, розроблених Виконавцем і розміщеному у відповідному розділі сайту Виконавця.

3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до розкладу вебінарів.

3.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Вебінару і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач вибирає Вебінар на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідного вебінару (-ів) Користувач оформляє заявку на перегляд або відразу переходить в кошик і здійснює оплату.

3.5.3. Коли Вебінар надається в дистанційному форматі, то перед початком такого вебінару Користувач отримує посилання для доступу до цього вебінару, яке буде надіслано на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці вебінару.

3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми, передбачених у відповідному вебінарі.

3.5.7. Виконавець зобов'язується надати доступ для перегляду відео-запису і презентації на термін не менше, але й не більше, двох років з моменту придбання.

4. Права і обов'язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строках, передбачених цим Договором та відповідаючих вебінару.

4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Вебінари, змінювати їх матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.

4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження вебінару, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідному вебінару.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до опису вебінару.

5.1.2. За умови успішного проходження тестів після навчання отримати Сертифікат про його закінчення.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

5.2.2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору з організації надання Послуг.

5.2.3. Утриматися в процесі прослуховування вебінару від дій, які:

5.2.3.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам брати участь у вебінарі і отримувати інформацію в процесі проведення вебінарів.

5.2.3.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться лекція.

5.2.3.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

5.2.3.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.3.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів вебінару або без такої.

6. Вартість послуг і порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, наданих Користувачу за цим Договором становить загальну суму сплачених вебінарів.

6.2. Вартість конкретного вебінару визначається Виконавцем і яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.6. У разі якщо Користувач відмовляється від навчання до початку вебінару, Виконавець повертає сплачений аванс в повному обсязі. У разі оплати всієї суми — 100% вартості Договору Користувачеві повертаються кошти в сумі 90% від сплачених коштів.

7. Відповідальність сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЙ, ЩО ВИТІКАЮТЬ ІЗ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язаних а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебною, образливою або незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів сша (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідними умовами для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсною.

7.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1 .3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується на внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс.

10. Обробка персональних даних.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначенні Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, меті обробки і збору персональних даних.

11. Термін дії оферти.

11.1. Дійсна Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Офери на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. Інтелектуальна власність.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну непередаваєму і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі прослуховування вебінару або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувачу можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

12.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

12.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

13. Заключні положення.

13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

13.3. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.4. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.6. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

ТОВ «КОМПЛІТ СПА»

Ідентифікаційний код 42345730

ІПН 423457326525

р/р UA623218420000026009053043301

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО: 321842

bottom of page